Nabídka školních výletů a exkurzí pro ZŠ a SŠ 

    Po velice úspěšných školních výletech a exkurzích v minulých letech přicházíme s další rozšířenou nabídkou výletů s odjezdem z celé ČR. V převážné většině výletů využíváme velice oblíbenou vlakovou přepravu. Hlavním důvodem je bezpečnost a pohodlí během přepravy kvalitními vlaky ( ve většině případů včetně místenek ), velká variabilita počtů míst - může jet jedna třída, ale také celá škola. 

     Ceny našich výletů jsou velice nízké, oproti klasické autokarové dopravě zhruba poloviční. Školní skupinu doprovází náš průvodce, který zajišťuje výklad o zajímavostech a historii navštívených míst. Pokud je počet účastníků jen kolem 20 žáků, může dojít v navštíveném místě ke sloučení dvou skupin.

    Velkou výhodou naší nabídky je fakt, že částku za výlet hradíte až v průběhu výletu našemu průvodci. Pedagogové cestují na všechny naše výlety a exkurze bezplatně (vždy 1 pedagog na 15 žáků, případný další doprovod hradí pouze dětskou cenu) .

   Napište nám, kam a kdy chcete cestovat a my Vám zkalkulujeme cenu výletu. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Kontakt

Cestovní agentura Futura - Mgr. Marcela Tylečková Na Výspě 7
Ostrava 30
700 30
IČ 73224464
Živnostenský list Provozování cestovní agentury
vydán Živnostenským úřadem Magistrátu
města Ostravy pod č.j. ŽÚ/8958/03/KDI

+420 608 201 321 vylety.futura@seznam.cz